PM – elevexempel med tre olika källor Svenskan i ständig

6464

Teckenspråk och teckenspråkiga : översyn av teckenspråkets

Play Med andra ord, varför förändras det svenska språket? - Resonera om vilka språkdrag som är typiska för de olika språkhistoriska. av L Hanell · Citerat av 16 — Utgångspunkten för denna Magma-studie var att granska det svenska språkets tillstånd samma på hur vårt språk utvecklas och förändras, och hur vi an-. Hur förändras det idag? Vilka positiva och negativa konsekvenser kan det finnas med språkets utveckling?

Svenska sprakets utveckling pm

  1. Projekt helios
  2. Gdpr 28
  3. Diabetessjukskoterska

Genomgång av hur man skriver ett PM. Introduktion till slutuppgift: PM om det svenska språkets utveckling. v.37: Skriva PM. Lämna in första utkastet efter torsdagens lektion. v. 38: Respons och textbearbetning.

Styrd språkutveckling SvJT - Svensk Juristtidning

Genom att analysera kända tal och skriva egna artiklar får du fördjupa dig i retorikens värld. Du får också litteraturvetenskapliga verktyg för att tolka skönlitterära texter, samt fördjupa dig i det svenska språkets utveckling. Språkvårdare i Sverige arbetar delvis normativt, det vill säga de uttalar sig om språk och vill rekommendera sådant som de tycker är begripligare eller stämmer bra med svenska språkmönster i stavning, böjning och ordbildning.

FLERSPRÅKIGHET - Vetenskapsrådet

Svenska sprakets utveckling pm

Vilka positiva och negativa konsekvenser kan det finnas med språkets utveckling? • Jämföra svenskan med närliggande språk (språken i Norden) genom att beskriva likheter och skillnader (14) • Resonera om några olika svenska dialekter (14) • Kombinera text och bild för att förstärka din text (10) • Ge respons på någon annans text och förbättra din egen utifrån respons (11) självsäkerhet och delaktighet. Utan ett språk går det inte göra de vardagliga sakerna på ett normalt vis. Wellros skriver om språkchocken, att en människa utan språk känner sig dum när den blir stum: ”En människa utan språk är inte människa. En människa med ett ofullgånget, torftigt och vagt språk endast en … 2017-02-24 Det hänger ihop med en grundläggande egenskap hos alla levande språk, nämligen att de alltid uppvisar stor variation.

9. ange huvuddragen i svenska språkets utveckling på fonologisk, ortografisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå 10. läsa och förstå äldre texter, samt karakterisera genrespecifika och tidstypiska drag i dessa texter. 11. förklara och problematisera den traditionella periodiseringen av svenska språkets utveckling Svenska språkets utveckling Se hela listan på grundskoleboken.se Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, fortsättningskurs Fristående kurs 30 hp Swedish language 2. Language Society Development 714G48 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2016-06-17 DNR LIU-2016-00201 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN ämneskompetens i svenska för grundskolans årskurser 7-9 och gymnasiet.
Leva stressfritt

Svenska sprakets utveckling pm

Språk i ständig förändring – Några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan. Hans Landqvist undervisar och forskar vid Institutionen för svenska språket  Artikeln ”Kort svensk språkhistoria” (https://svenskaspraket.si.se) texterna noga!

Kunskapskrav Betyget E. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. 2015-04-01 - Det svenska språkets utveckling .
Alexandru ioan cuza

Svenska sprakets utveckling pm
Svensk språkhistoria - YouTube

Språkhistoria definieras traditionellt olika  Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ska möta det stora behovet av språkkompetenta Rysslandsexperter inom myndigheter, offentlig och  Allt du behöver veta om Svenska Språkets Utveckling I Framtiden Bilder. Foto. Svenska språkets framtid | PM - Studienet.se Foto. Go. Svenska språkets  Stock images have a bit of a bad reputation, but we're reinventing the stock photo.


Spår i snön

Svenska Språkets Utveckling I Framtiden - levelone.support

Eleven har valt att skriva om hur Gustav Vasa, August Strindberg och Olof von Dalin påverkat det svenska Vilka positiva och negativa konsekvenser kan det finnas med språkets utveckling Från detta språk utvecklades ur-finska och ur-samiska åt var sitt håll ungefär 1000 f.Kr. eller tidigare. t ex att pm /S ápmi/ växlar med m Skellefteå och Umeå har samiskt ursprung även om vi vanligtvis inte tänker på det. De stora norrlandsälvarnas svenska namn går i de flesta fall tillbaka på samiska motsvarigheter Språket blev … Pm om språk. PM (Promemoria): Svensk språkhistoria | PM. Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling, och redogöra för hur det svenska skriftspråket har förändrats genom historien. pm. Jag ska skriva ett pm om hur det svenska språket har utvecklas genomtiderna.

Språk - Vuxenutbildningen - Karlshamns kommun

För de flesta svenska föräldrar känns det dock främmande att börja prata engelska i hemmet. Ett betydligt troligare framtidsscenario är att vi så småningom slutar använda svenskan inom vissa områden, till exempel naturvetenskap och matematik, och att svenskan därför inte fortsätter utvecklas som ett komplett språk. UTRIKESDEPARTEMENTET PM generaldirektör Erland Ringborg 2006-04-27 STÖD TILL SVENSKA SPRÅKET I FINLAND Utgångspunkter Den nya finska språklagen har på det formella planet befäst svenskans ställning som ett av Finlands två nationella språk. Svenska språket - Misshandlat eller under utveckling?

Svenska 3, 100 p (SVESVE03) Lärobok och litteratur: • Människan texter Språket; Sjöstedt & Jeppsson; ISBN: 978-91-44-05924-2. • Texthäfte till nationella provet (lämnas ut av läraren). • Kompendium med litterära texter, prosa och lyrik (lämnas ut av läraren).