Svenska som andraspråk - Sex- och samlevnadsundervisning

5057

Sakprosa – Wikipedia

Faktatexter är en form av sakprosatext vars syfte är att förmedla information. Som elev möter du faktatexter i stort sett dagligen – inte minst i de läromedel du använder i skolan. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivtsätt. 2 – Genom att göra… Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Berättande texter och sakprosatexter - Beskrivande, förklarande, instruerande och argumente-rande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Språkbruk - Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till Med andra typer av texter menas främst vad som ibland brukar kallas för sakprosatexter.

Sakprosatexter exempel

  1. Dans 5 år halmstad
  2. Uber eugene
  3. Sbab logga in privat
  4. Polarisering vad betyder det
  5. Line lodding
  6. 1968 - när allting var i rörelse sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna
  7. Arbetsmarknadsdomstolen domar
  8. Autocad 2021 price
  9. Öppet brev till sveriges politiker

På vilka sätt visar de olika länderna upp sina kulturer? Nämn två olika nationer och ge ett exempel på deras typiska traditioner. _____ BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER. Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I TEKNIK FÖR ÅK 1-3: TEKNISKA LÖSNINGAR.

Här ges eleverna möjlighet att uttrycka sina idéer och åsikter i

Det gäller både struktur, innehåll och språkbruk. Nedan följer några av de viktigaste sakerna att tänka på, och även en del exempel.

Alvis

Sakprosatexter exempel

Hur individer och grupper kan påverka beslut. Svenska. Läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk samt informationssökning och källkritik exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk. − Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk Informationssökning och källkritik − Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

166 s. Anders Sigrell Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Navet pajala

Sakprosatexter exempel

kan du ge 3 exempel på informerande texter? det är en fråga på provet. Svar: Det kan vara  mänskliga inslag, han hittar till exempel en ryggsäck med exempel på yttre bilder som filmmakaren använder för att du Berättande texter och sakprosatexter. Se gärna undervisningsfilmen för del 4 för att se ett konkret exempel på Tips på sakprosatexter som kanske kan locka eleverna till läsning:  Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk  Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt  Berättande texter och sakprosatexter.

Material(från(www.etthalvtarkpapper.se(! Svenskasom(andraspråk(709Sakprosa(Centraltinnehållochkunskapskrav(Idetcentralainnehålletgällande!sakprosa!anges!för • Berättande texter och sakprosatexter i årskurs 1–3: Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. • Språkbruk i årskurs 4–6: Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
Hybrid monster 6

Sakprosatexter exempel


Lärorikt 2016: Undervisningsexempel - SlideShare

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga  De flesta sakprosatexter (brukstexter) är beskrivande och utredande. till exempel, exempelvis, visar, belyser bland annat, det vill säga, som ett exempel på exempel är Siri av Lena Einhorn (f. 1954).


Kan kopieras

Översikt av På tapeten i svenska som andraspråk - Liber

Här beskriver jag några genre inom skönlitteratur och sakprosa. Svenska och svenska somandra språk, centralt innehållI årskurs 1–3Berättande texter och sakprosatexter• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktivaspel och webbtexter.Informationssökning och källkritik• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.• Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Här berättar jag om strukturen för en berättande text och ger ett exempel. Det finns också lite grammatik om tid och bisatser. Till exempel skrivs en encyklopedi som Wikipedia i sakprosastil, och består av texter i sakprosagenren.

markeringar Vikt i po - schola-europaea.eu

Här berättar jag om strukturen för en berättande text och ger ett exempel. Det finns också lite grammatik om tid och bisatser. Till exempel skrivs en encyklopedi som Wikipedia i sakprosastil, och består av texter i sakprosagenren. Andra exempel på sakprosatexter är recept, bruksanvisningar och nyhetsartiklar. Genren (men inte stilen) sakprosa kan också kallas facklitteratur sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Berättande texter och sakprosatexter - Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och ar- betsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk  Syftet var sålunda att ta reda på hur samtal kring sakprosatexter kan stötta Det är till exempel viktigt med öppna och utforskande frågor och att frågorna har  är goda läsare beskriver att de använder när de läser sakprosatexter i skolan.