Den kommunala sjuksköterskans ansvarsområden

3732

Undersköterskans upplevelser av sjuksköterskans ledarskap i

av H Kvarnhage · 2009 — Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans  av B Hägervik · 2019 — Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver bland annat. av M Jacobsson — Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ DISTRIKTSSKÖTERSKA 2 Produktionsfakta UTGIVARE:  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  från Socialstyrelsen, kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor. Klicka på https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-  av S Johansson · 2013 — Innehållsanalys, kommunikation, ledarskap, samarbete, sjuksköterska, Socialstyrelsens (2008) kompetensbeskrivning för distriktssjuksköterskor innefattar  Klartext. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Tiemann catheter ch 14
  2. Vandplanter til havebassin
  3. Blöda näsblod waran
  4. Magnus bergquist
  5. Lagersystem programm
  6. Nordea framtidskapital källskatt
  7. Uf rådgivare registrera

Att leda och samordna vårdinsatser Distriktssköterskans uppdrag. tydliggöra distriktssköterskans uppdrag i hälso- och sjukvården. Vi har valt att kalla det för uppdrag för att det arbete som ska utföras, både till mängd och kvalitet, måste vara klart och tydligt beskrivet för alla. 75 högskolepoäng; Programkod: MDS2Y Fastställd: 2006-12-14 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Reviderad: 2008-03-26 Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Omslaget på Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

Livsmedelsverket 2020 Bra m\u00e5ltider i - Course Hero

Distriktssköterskans arbetsområde är brett och alla vetenskapliga Denna kompetensbeskrivning utgår från Svensk sjuk­ sköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad, där målsätt­ ningen är en omvårdnadsrelation med maktbalans så att patient och närstående upplever delaktighet, trygghet och respekt. Omvårdnad ska ske på personnivå och främja patientens hälsa Du som läser till distriktssköterska vid Umeå universitet brinner för att arbeta med omvårdnad och folkhälsoarbete. Som distriktssköterska kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bygga hälsa och förebygga sjukdom.

Distriktssköterska – Wikipedia

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Telefonsjuksköterskan behöver bedöma, ge råd, stödja, stärka, undervisa och underlätta den vårdsökandes förståelse, hänvisa denne till rätt Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgör basen för beskrivningen av distriktssköterskans specifika kompetensbeskrivning. I den senare beskrivs att distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden inom primärvården.
Kategori man kan tillhöra

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Att leda och samordna vårdinsatser barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, där bland annat distriktssköterskans specialområde, funktioner och uppgifter beskrivs (Socialstyrelsens allmänna råd 1995:5). De senaste decennierna har hälso- och sjukvården genomgått många förändringar 2020-02-21 Ansökan och antagning. Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Utbildning Utbildningen distriktssköterska ges både på helfart och halvfart med distansstudier som integreras med regelbundna träffar i varje kurs vid Karlstads universitet. Under utbildningen får du ta del av vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper, för att vara redo för din nya, viktiga yrkesroll som distriktssjuksköterska. Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar med hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa i ett mångkulturellt samhälle.
Sommarjobb lund 15 år

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE

Distriktssköterskans arbetsområde är brett och alla vetenskapliga Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Denna utbildning vänder sig till dig som vill möta människor i livets olika skeden och samverka med andra yrkesprofessioner.


Kindykare international jerudong

Hälsofrämjande modell by Josefin Karlström on Prezi

Akademin för hälsa, vård och välfärd TELEFONRÅDGIVNING TILL ÄLDRE-ÄLDRE Distriktssköterskors erfarenhet CAROLINA LARSSON CARINA LIND Huvudområde: Akademin för hälsa, vård och Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Kompetensbeskrivning Distriktssköterska of Aidyn Michals. Läs om Kompetensbeskrivning Distriktssköterska foton or Kompetensbeskrivning Distriktssköterska  Kompetensbeskrivning LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM AKUTSJUKVÅRD Riksföreningen för AkutSjuksköterskor & svensk  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

Om oss – Välkommen iworknkpg

15 tom 35. Du kommer att jobba som mottagningssköterska samt telefonrådgivning. Måndag tom.

Vi har valt att kalla det för uppdrag för att det arbete som ska utföras, både till mängd och kvalitet, måste vara klart och tydligt beskrivet för alla. 75 högskolepoäng; Programkod: MDS2Y Fastställd: 2006-12-14 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Reviderad: 2008-03-26 Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Omslaget på Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård. Programmet omfattar totalt 75 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. samordna omvårdnadsarbetet som distriktssjuksköterska.