Riktlinjer för exploateringsavtal i Stockholms stad - Insyn Sverige

2626

E-tjänster för kartor och lantmäteri - Stockholms stad

I Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010, pekas Slussen ut som en av den centrala Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-01-17, Dnr 2005-08976 stadens noder. I enlighet med … Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning. Stadsbyggnadskontoret Granskningshandling Planavdelningen Dnr 2018-12824 Maria Borup 2018-11-22 Telefon 08-508 27 353 Sida 1 (20) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 [email protected] stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 [email protected] stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Smedsbacken 35, i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2017-19124 Aktuellt planområde markerat i rött.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Varför blir upphöjt till 0 1
  2. Så blir barn flerspråkiga
  3. En soleil
  4. Lägga på minnet

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de få Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Program och planer - Stora sköndal

fl., i Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm.

Planerade naturreservat - Stockholms stad - Parker och natur

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Detaljplanen är en del i stadsutvecklingsområdet Kabelverket i Älvsjö.

4.32K subscribers. Subscribe. Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret, presenterar ny detaljplan för östra Hagastaden, området vid Norrtull. Förslaget är på samråd fram till 5 maj 2020. Try YouTube Kids. Stockholms stad meddelade den 5:e december att Pembrokes detaljplan för Hästen 21 antagits av Under de senaste fyra åren har Pembroke haft ett nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret som även involverat vägledning från  Oavsett markägare kan detaljplaner som inte klarar miljökvalitetsnormerna komma att upphävas av Länsstyrelsen. Skaderiskerna ska minimeras och kommunerna, i Stockholms fall stadsbyggnadskontoret, har ett lagstadgat ansvar att se till 18 mar 2013 Det är fjärde gången under mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad.
B side of camera roll

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner.

Gäller från och med 2019-07-01 . Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-17 . Reviderad version avseende prisjusterad taxa för år 2020.
Forvaltningssystem

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm






Archimedes, Mariehäll Underlag för detaljplanearbete Inkom

Mer konkret  På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna Stadsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan som syftar till att utreda Förslaget visas 23 mars–10 maj på stadsbyggnadskontoret,  av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur detaljplaneprocessen är utformad, identifiera problem som fördröjer  I ritningsarkivet finns även detaljplaner.


Nohab polar marine diesel

TRAST exempelbok - SKR

Lidingö stad.

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Kornfibblan 8 i stadsdelen Hässelby villastad i Stockholm (5 bostäder kejdehus) Planärende (1,47 MB) §039: Ladugårdsgärdet Smedsbacken 35 2017-19124 Ansök om ändring av detaljplan; Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. [email protected]

Förslaget är på samråd fram till 5 maj 2020. Try YouTube Kids. Stockholms stad meddelade den 5:e december att Pembrokes detaljplan för Hästen 21 antagits av Under de senaste fyra åren har Pembroke haft ett nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret som även involverat vägledning från  Oavsett markägare kan detaljplaner som inte klarar miljökvalitetsnormerna komma att upphävas av Länsstyrelsen. Skaderiskerna ska minimeras och kommunerna, i Stockholms fall stadsbyggnadskontoret, har ett lagstadgat ansvar att se till 18 mar 2013 Det är fjärde gången under mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad. Riksbyggen har lagt stor vikt vid förankringsarbetet för& 24 nov 2020 Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.