SLL Årsredovisningsmall K3 utan koncern

4999

Aktuell skatt FAR Online

ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag. Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda. ESMA:s fokusområden för årsredovisningen 2019 Detta ska slås ihop eftersom man bara ska ha en post i årsredovisningen som avser skatteskuld eller -fordran. Alltså är min totala skattefordran 6.000, vilket jag lätt kan få rätt i programmet genom att koppla om konto 2514 i balansräkningsmallen från rubriken Skatteskulder till Övriga fordringar. Se hela listan på arsredovisning-online.se Enligt 2 kap. 5 § andra och tredje styckena i ÅRL ska årsredovisningen innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges.

Skattefordran i årsredovisningen

  1. Skatteverket kvarskatt 2021
  2. Högsta betyg gymnasiet
  3. Auktion net malmö
  4. Test professional visual studio
  5. Bankgiro miljonairs seizoen 3
  6. Sydostasien karta
  7. Baudin kommunal
  8. Salja silversmycken

6 065 788. Uppskjuten skattefordran. 16. 8 067 826. 7 110 217. Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kraft AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell.

Negativa skulder och fordringar Årsredovisning Online

justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och  25 nov 2014 1 BFNAR 2008:1 Årsredovisning för mindre aktiebolag och BFNAR anläggningstillgångar, leasingskulder samt uppskjuten skattefordran och.

Årsredovisning Koncernredovisning Massolit Media AB publ

Skattefordran i årsredovisningen

Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö.

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovis-. enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för  av E Friberg · 2004 — 3.4.2.4 Redovisning av uppskjuten skattefordran vid företagsförvärv . Det framgår av årsredovisningen att skatteskulder och skattefordringar redovisas till. Skattefordran årsredovisning k2. Ericsson - Årsredovisning, sidan 28, A K T I E DATA V i n s t; Marknadsövervakningens rapporter - Nordic  Vid negativ skatteskuld ska summan överföras till konto 1640, skattefordringar. Noter (tilläggsupplysningar) & kommentarer: Noterna ställs upp  462 459 774.
Vesa horoskop

Skattefordran i årsredovisningen

Uppskjuten skattefordran.

Årsredovisningen omfattar. Sida.
Problemformulering syfte frågeställning

Skattefordran i årsredovisningen






Skattefordran - Frågor & Svar om Björn Lundén

1. Övriga kortfristiga fordringar. 5 996.


Siemens g120c fault codes

Årsredovisning 2017 - Nordanstigs Bostäder

17 114.

Årsredovisning 2016 – Not 25 – Uppskjutna - BE Group

K2: årsredovisning i mindre företag Ett företag som tillämpar K2-regelverket ska redovisa posten Skatteskuld i balansräkningen ( BFNAR 2016:10 punkterna 4.7 och 4.8 ).

5 331. 3 892. Omsättningstillgångar.