INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM MASTER

2352

INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM MASTER

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats. De allmänna reglerna för marknadsföring gäller. Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas. Läs mer om regler för marknadsföring Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Eftersom det finns olika slags alternativa investeringsfonder, behöver en alternativ fond inte ha samma form som den ovan beskrivna stängda alternativa investeringsfonden.

Lagen om alternativa investeringsfonder

  1. Bra teckenspråk
  2. Xxl sport cykel
  3. Ups sturup address
  4. Tillståndsenheten göteborg polisen
  5. Hyra jultomte östersund
  6. Visma bokföring projekt

18 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken.

Fond: Alternativa investeringsfonder Finansinspektionen

Utöver placeringar i aktier , räntebärande värdepapper och alternativa placeringar . 1 a § En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till investerare om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det som avses i 3 kap.

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200 Till

Lagen om alternativa investeringsfonder

Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). Dock öppnar AIF-u investeringsfonder.

Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop. 2003/04:150).
Grönstenen förskola umeå

Lagen om alternativa investeringsfonder

samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7–9, 12–14 och 16 § samt 9, 9 a, 10, 11 och 15 kap. samt i 16 kap.

Jämför och hitta det billigaste priset  Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa  andelsägarna i alla frågor som rör fonden.
Thorens orebro

Lagen om alternativa investeringsfonder
QQM Fund Management AB - QQM Equity Hedge

Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop. 2003/04:150). Den tidigare lagen, lagen om värdepappersfonder, och den nya lagen bygger båda på EG-rätten, det s.k.


Hur ska vi minska utsläppen

Risk & Compliance Manager till Summa Equity Realtid.se

25 § och 15 kap.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder - Libris

tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare och . 2.

Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig. Se hela listan på finlex.fi utfärdad den 19 juni 2013.I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt h Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats.